Series 9 – Onderzoeksresultaten

Series 9 – Onderzoeksresultaten

ter ondersteuning van de claim ‘De/het meest efficiënte en comfortabele scheerbeurt/scheerapparaat ter wereld, getest op 3-dagenbaarden.’

Er zijn in totaal zeven verschillende onderzoeken uitgevoerd om de volgende reclameboodschappen te ondersteunen: ‘Het meest efficiënte en comfortabele scheerapparaat ter wereld’ of ‘De meest efficiënte en comfortabele scheerbeurt ter wereld.’
Vier onderzoeken (hieronder aangegeven als onderzoeken 1-4) werden toebedeeld aan het ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung [ipi instituten voor product- en marktonderzoek] in Stuttgart. Deze instituten voerden subjectieve consumententesten uit voor het scheerapparaat ‘Braun Series 9’ in vergelijking met vier andere concurrerende scheerapparaten.
In drie andere onderzoeken (hieronder aangegeven als onderzoeken 5-7) werd de scheerefficiëntie van ‘Braun Series 9’ bij een 3-dagenbaard objectief vastgesteld tegenover drie concurrerende producten, met behulp van een optisch meetproces. Een uitgebreide beschrijving van de individuele onderzoeken is hieronder te vinden.
De term ‘scheerefficiëntie’ verwijst naar de hoeveelheid haar die het scheerapparaat per beweging/tijdseenheid verwijdert; ‘zachtheid voor de huid’ verwijst naar hoe weinig huidirritatie er optreedt tijdens en na het scheren.

De concurrerende apparaten die werden getest zijn hoogwaardige scheerapparaten van de volgende concurrenten: Philips, Panasonic en Remington – waaronder twee roterende scheersystemen (‘Philips Series 9000’ en ‘Remington HyperFlex’) en twee oscillerende scheersystemen (‘Panasonic Lamdash 5’ en ‘Remington SmartEdge Pro’). ‘Braun Series 9’ is een scheerapparaat met een oscillerend scheersysteem.

Onderzoek 1

Vergelijking tussen ‘Braun Series 9’ en ‘Philips Series 9000 (s9731)’ in een consumententest (ipi testnummer: M145092)

Doel van de test:

Vergelijking van de scheerprestatie en zachtheid voor de huid van ‘Braun Series 9’ en ‘Philips Series 9000’ in een gebruikerstest. De test was gericht op het meten van de scheertijd en de persoonlijke meningen van de proefpersonen over de scheerprestatie en de zachtheid voor de huid.

Testomschrijving:

Plaats: Studio voor consumententesten bij het ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung, Stuttgart.
Tijdsperiode: 03-11-2014 tot 02-02-2015
Proefpersonen: 100 mannen die zijn gekozen op basis van de volgende criteria:
Mannen met een leeftijd tussen de 20 en 60 jaar, zonder baard, die zich ten minste vijf keer per week scheren en bereid zijn om ten minste 150 euro te betalen voor een nieuw scheerapparaat. De proefpersonen werden zo verdeeld dat 50% een gebruiker was van een roterend scheersysteem en 50% van een oscillerend scheersysteem, aangezien één van de te vergelijken scheerapparaten gebruikmaakt van een roterend scheersysteem (‘Philips Series 9000’) en één van een oscillerend scheersysteem (‘Braun Series 9’). De test werd uitgevoerd met deze 100 mannen bij zowel een 3-dagenbaard als een 24-urenbaard.
Testontwerp: De scheertest werd uitgevoerd onder begeleiding van een testmanager. Het scheren gebeurde volgens een split-facemethode. Dit houdt in dat de ene helft van het gezicht met de ‘Braun Series 9’ werd geschoren en de andere helft met de ‘Philips Series 9000’. De volgende dag werden de scheerapparaten omgewisseld en op de andere helft van het gezicht gebruikt. De scheertijd per gezichtshelft werd gemeten door de testmanager. Na het scheren beoordeelde de proefpersoon de scheereigenschappen voor beide gezichtshelften met behulp van een elektronische vragenlijst met de volgende onderwerpen: ‘nauwkeurigheid’, ‘snelheid (efficiëntie)’, ‘verwijdering van overgebleven haartjes’ en ‘zachtheid voor de huid voor en na het scheren’. De test omvatte ook het scheerapparaat ‘Braun Series 7’, dat ook werd vergeleken met de ‘Philips Series 9000’.
Resultaten: Bij alle scheereigenschappen die te maken hebben met ‘nauwkeurigheid’, ‘snelheid (efficiëntie)’ en ‘verwijdering van overgebleven haartjes’ bij zowel een 3-dagenbaard als een 24-urenbaard scoorde de ‘Braun Series 9’ beduidend beter (vertrouwensniveau: 99%) dan de ‘Philips Series 9000’. De ‘Braun Series 9’ stond ook bovenaan bij alle aspecten die te maken hebben met zachtheid voor de huid tijdens en na het scheren van een 3-dagenbaard (min. 95% significantie). De beoordeling van al deze eigenschappen geldt ook voor probleemzones. De gemeten scheertijd per gezichtshelft bij een 3-dagenbaard is aanzienlijk korter met de ‘Braun Series 9’ dan met de ‘Philips Series 9000’, namelijk 117 seconden (‘Braun Series 9’) tegenover 138 seconden (‘Philips Series 9000’).

Onderzoek 2

Vergelijking tussen ‘Braun Series 9’ en ‘Panasonic Lamdash 5 (ES-LV65-s5)’ in een consumententest (ipi testnummer: M135114)

Doel van de test:

Vergelijking van de scheerprestatie en zachtheid voor de huid van ‘Braun Series 9’ en ‘Panasonic Lamdash 5’ in een gebruikerstest. De test was gericht op het meten van de scheertijd en de persoonlijke meningen van de proefpersonen over de scheerprestatie en de zachtheid voor de huid.

Testomschrijving:

Plaats: Studio voor consumententesten bij het ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung, Stuttgart.
Tijdsperiode: 18-11-2013 tot 22-11-2013
Proefpersonen: 101 mannen die zijn gekozen op basis van de volgende criteria:
Mannen met een leeftijd tussen de 18 en 65 jaar, zonder baard, die zich ten minste drie keer per week scheren en bereid zijn om ten minste 150 euro te betalen voor een scheerapparaat. Alle proefpersonen gebruiken thuis een scheerapparaat met een oscillerend scheersysteem, aangezien beide testapparaten een oscillerend scheersysteem hebben. De test werd uitsluitend uitgevoerd op een 3-dagenbaard.
Testontwerp: De scheertest werd uitgevoerd onder begeleiding van een testmanager. Het scheren gebeurde volgens een split-facemethode. Dit houdt in dat de ene helft van het gezicht met de ‘Braun Series 9’ werd geschoren en de andere helft met de ‘Panasonic Lamdash 5’. De volgende dag werden de scheerapparaten omgewisseld en op de andere helft van het gezicht gebruikt. De scheertijd per gezichtshelft werd gemeten door de testmanager. Na het scheren beoordeelde de proefpersoon de scheereigenschappen voor beide gezichtshelften met behulp van een elektronische vragenlijst met de volgende onderwerpen: ‘nauwkeurigheid’, ‘snelheid (efficiëntie)’, ‘verwijdering van overgebleven haartjes’ en ‘zachtheid voor de huid voor en na het scheren’.
Resultaten: Bij alle scheereigenschappen van ‘nauwkeurigheid’, ‘snelheid (efficiëntie)’, ‘verwijdering van overgebleven haartjes’ en ‘zachtheid voor de huid’ voor en na het scheren van een 3-dagenbaard scoorde de ‘Braun Series 9’ aanzienlijk beter (vertrouwensniveau: min. 95%) dan de ‘Panasonic Lamdash 5’. Dit geldt ook voor de beoordeling van deze eigenschappen in probleemzones. De gemeten scheertijd per gezichtshelft bij een 3-dagenbaard is aanzienlijk korter met de ‘Braun Series 9’ dan met de ‘Panasonic Lamdash 5’, namelijk 119 seconden (‘Braun Series 9’) tegenover 127 seconden (‘Panasonic Lamdash 5’).

Onderzoek 3

Vergelijking tussen de ‘Braun Series 9’ en de ‘Remington HyperFlex Pro XR1370’ in een consumententest (ipi testnummer: M135113)

Doel van de test:

Vergelijking van de scheerprestatie en zachtheid voor de huid van ‘Braun Series 9’ en de ‘Remington HyperFlex Pro XR1370’ in een gebruikerstest. De test was gericht op het meten van de scheertijd en de persoonlijke meningen van de proefpersonen over de scheerprestatie en de zachtheid voor de huid.

Testomschrijving:

Plaats: Studio voor consumententesten bij het ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung, Stuttgart.
Tijdsperiode: 11-11-2013 tot 15-11-2013
Proefpersonen: 103 mannen die zijn gekozen op basis van de volgende criteria:
Mannen met een leeftijd tussen de 25 en 60 jaar, zonder baard, die zich ten minste drie keer per week scheren en bereid zijn om ten minste 150 euro te betalen voor een scheerapparaat. De proefpersonen werden zo verdeeld dat 50% een gebruiker was van een roterend scheersysteem en 50% van een oscillerend scheersysteem, aangezien één van de te vergelijken scheerapparaten gebruikmaakt van een roterend scheersysteem (‘Remington HyperFlex Pro XR1370’) en één van een oscillerend scheersysteem (‘Braun Series 9’). De test werd uitsluitend uitgevoerd op een 3-dagenbaard.
Testontwerp: De scheertest werd uitgevoerd onder begeleiding van een testmanager. Het scheren gebeurde volgens een split-facemethode. Dit houdt in dat de ene helft van het gezicht met de ‘Braun Series 9’ werd geschoren en de andere helft met de ‘Remington HyperFlex’. De volgende dag werden de scheerapparaten omgewisseld en op de andere helft van het gezicht gebruikt. De scheertijd per gezichtshelft werd gemeten door de testmanager. Na het scheren beoordeelde de proefpersoon de scheereigenschappen voor beide gezichtshelften met behulp van een elektronische vragenlijst met de volgende onderwerpen: ‘nauwkeurigheid’, ‘snelheid (efficiëntie)’, ‘verwijdering van overgebleven haartjes’ en ‘zachtheid voor de huid voor en na het scheren’.
Resultaten: Bij alle scheereigenschappen die te maken hebben met ‘nauwkeurigheid’, ‘snelheid (efficiëntie)’, ‘verwijdering van overgebleven haartjes’ en ‘zachtheid voor de huid’ voor en na het scheren van zowel een 3-dagenbaard als een 24-urenbaard scoorde de ‘Braun Series 9’ beduidend beter (vertrouwensniveau: 99%) dan de ‘Remington HyperFlex’. Dit geldt ook voor de beoordeling van deze eigenschappen in probleemzones. De gemeten scheertijd per gezichtshelft bij een 3-dagenbaard is aanzienlijk korter met de ‘Braun Series 9’ dan met de ‘Remington HyperFlex’, namelijk 115 seconden (‘Braun Series 9’) tegenover 135 seconden (‘Remington HyperFlex’).

Onderzoek 4

Vergelijking tussen de ‘Braun Series 9’ en de ‘Remington Smart Edge Pro XF8700’ in een consumententest (ipi testnummer: M155015)

Doel van de test:

Vergelijking van de scheerprestatie en zachtheid voor de huid van ‘Braun Series 9’ en de ‘Remington Smart Edge Pro’ in een gebruikerstest. De test was gericht op het meten van de scheertijd en de persoonlijke meningen van de proefpersonen over de scheerprestatie en de zachtheid voor de huid.

Testomschrijving:

Plaats: Studio voor consumententesten bij het ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung, Stuttgart.
Tijdsperiode: 09-03-2015 tot 02-04-2015
Proefpersonen: 52 mannen die zijn gekozen op basis van de volgende criteria:
Mannen met een leeftijd tussen de 18 en 65 jaar, zonder baard, die zich ten minste drie keer per week scheren en bereid zijn om ten minste 130 euro te betalen voor een scheerapparaat. Alle proefpersonen gebruiken thuis een scheerapparaat met een oscillerend scheersysteem, aangezien beide testapparaten een oscillerend scheersysteem hebben. De test werd uitgevoerd met deze 52 mannen bij zowel een 3-dagenbaard als een 24-urenbaard..
Testontwerp: De scheertest werd uitgevoerd onder begeleiding van een testmanager. Het scheren gebeurde volgens een split-facemethode. Dit houdt in dat de ene helft van het gezicht met de ‘Braun Series 9’ werd geschoren en de andere helft met de ‘Remington Smart Edge Pro’. De volgende dag werden de scheerapparaten omgewisseld en op de andere helft van het gezicht gebruikt. De scheertijd per gezichtshelft werd gemeten door de testmanager. Na het scheren beoordeelde de proefpersoon de scheereigenschappen voor beide gezichtshelften met behulp van een elektronische vragenlijst met de volgende onderwerpen: ‘nauwkeurigheid’, ‘snelheid (efficiëntie)’, ‘verwijdering van overgebleven haartjes’ en ‘zachtheid voor de huid voor en na het scheren’.
Resultaten: Bij alle scheereigenschappen die te maken hebben met ‘nauwkeurigheid’, ‘snelheid (efficiëntie)’, ‘verwijdering van overgebleven haartjes’ en ‘zachtheid voor de huid’ voor en na het scheren van zowel een 3-dagenbaard als een 24-urenbaard scoorde de ‘Braun Series 9’ beduidend beter (vertrouwensniveau: 99%) dan de ‘Remington Smart Edge Pro’. Dit geldt ook voor de beoordeling van deze eigenschappen in probleemzones. De gemeten scheertijd per gezichtshelft bij een 3-dagenbaard is aanzienlijk korter met de ‘Braun Series 9’ dan met de ‘Remington Smart Edge Pro’, namelijk 106 seconden (‘Braun Series 9’) tegenover 129 seconden (‘Remington Smart Edge Pro’). Bevestiging van onderzoeken 1-4 door het ipi Institute

Onderzoek 5

Objectieve meting van de scheerefficiëntie van de ‘Braun Series 9’ en de ‘Philips Series 9000’ (testnummer: 235_CD_314E)

Doel van de test:

Objectieve vergelijking hoe efficiënt de testapparaten een 3-dagenbaard verwijderen.

Testomschrijving:

Plaats: CPRC (Consumer & Product Research Center) in Kronberg
Test uitgevoerd door: Marktforschungsagentur SEICKEL [marktonderzoeksbureau SEICKEL], Frankfurt
Tijdsperiode: 15-09-2014 tot 02-10-2014
Proefpersonen: 22 mannen die zijn gekozen op basis van de volgende criteria:
Mannen met een leeftijd tussen de 23 en 49 jaar, zonder baard, die zich ten minste vijf keer per week droog scheren en thuis een scheerapparaat gebruiken dat niet ouder is dan vier jaar en een nieuwprijs heeft van ten minste 150 euro. De proefpersonen werden zo verdeeld dat 50% een gebruiker was van een roterend scheersysteem en 50% van een oscillerend scheersysteem, aangezien één van de te vergelijken scheerapparaten gebruikmaakt van een roterend scheersysteem (‘Philips Series 9000’) en één van een oscillerend scheersysteem (‘Braun Series 9’). De test werd uitgevoerd op een 3-dagenbaard.
Meetmethode: Er werden foto's genomen van de gezichtshuid met behulp van een vergrootglas vóór het scheren en na een voorafbepaalde scheertijd. Het aantal haartjes en de zichtbare lengte van de haartjes, van bovenaf bekeken, werden automatisch vastgesteld door het meetsysteem.
Meetparameters: De verwijdering van een 3-dagenbaard werd gemeten tijdens het scheren. De meetwaarde is de som van alle gemeten haarlengten. Wanneer een scheerbeurt efficiënter is, blijven er kortere en minder haartjes achter na een gelijke scheertijd; de meetwaarde neemt met grotere mate af. Dit is gelijk aan de visuele waarneming van de gebruiker. De resultaten voor beide testapparaten worden statistisch vergeleken met de testgroep.
Testontwerp: De scheertesten werden uitgevoerd onder toezicht van een testmanager van het bedrijf Seickel en de testmanager voerde de metingen uit in het testcentrum. Het scheren gebeurde volgens een split-facemethode. Dit houdt in dat de ene helft van het gezicht met de ‘Braun Series 9’ werd geschoren en de andere helft met de ‘Philips Series 9000’. De volgende testdag werden de scheerapparaten omgewisseld en werden ze beide op de andere helft van het gezicht gebruikt. De scheerbeurten werden na 15 seconden en na 30 seconden onderbroken om de haarverwijdering te meten.
Resultaten: ‘Braun Series 9’ verwijdert het haar van een 3-dagenbaard aanzienlijk efficiënter (vertrouwensniveau 95%) dan ‘Philips Series 9000’.

Onderzoek 6

Objectieve meting van de scheerefficiëntie van ‘Braun Series 9’ en ‘Panasonic Lamdash 5 blade ES-LV 65’ (testnummer: 237_CS_314E)

Doel van de test:

Objectieve vergelijking hoe efficiënt de testapparaten een 3-dagenbaard verwijderen.

Testomschrijving:

Plaats: CPRC (Consumer & Product Research Center) in Kronberg
Test uitgevoerd door: Marktforschungsagentur SEICKEL, Frankfurt
Tijdsperiode: 19-10-2014 tot 29-10-2014
Proefpersonen: 28 mannen die zijn gekozen op basis van de volgende criteria:
Mannen met een leeftijd tussen de 22 en 47 jaar, zonder baard, die zich ten minste vijf keer per week droog scheren en thuis een scheerapparaat gebruiken dat niet ouder is dan vier jaar en een nieuwprijs heeft van ten minste 150 euro. De proefpersonen zijn allemaal gebruikers van een scheerapparaat met een oscillerend scheersysteem, aangezien beide testapparaten een oscillerend scheersysteem hebben. De test werd uitgevoerd op een 3-dagenbaard.
Meetmethode: Er werden foto's genomen van de gezichtshuid met behulp van een vergrootglas vóór het scheren en na een voorafbepaalde scheertijd. Het aantal haartjes en de zichtbare lengte van de haartjes, van bovenaf bekeken, werden automatisch vastgesteld door het meetsysteem.
Meetparameters: De verwijdering van een 3-dagenbaard werd gemeten tijdens het scheren. De meetwaarde is de som van alle gemeten haarlengten. Wanneer een scheerbeurt efficiënter is, blijven er kortere en minder haartjes achter na een gelijke scheertijd; de meetwaarde neemt met grotere mate af. Dit is gelijk aan de visuele waarneming van de gebruiker. De resultaten voor beide testapparaten worden statistisch vergeleken met de testgroep.
Testontwerp: De scheertesten werden uitgevoerd onder toezicht van een testmanager van het bedrijf Seickel en de testmanager voerde de metingen uit in het testcentrum. Het scheren gebeurde met een split-facemethode. Dit houdt in dat de ene helft van het gezicht met de ‘Braun Series 9’ werd geschoren en de andere helft met de ‘Panasonic Lamdash 5’. De volgende testdag werden de scheerapparaten omgewisseld en werden ze beide op de andere helft van het gezicht gebruikt. De scheerbeurten werden na 15 seconden en na 30 seconden onderbroken om de haarverwijdering te meten.
Resultaten: ‘Braun Series 9’ verwijdert het haar van een 3 dagenbaard aanzienlijk efficiënter (vertrouwensniveau 95%) dan ‘Panasonic Lamdash 5 blade ES-LV 65’.

Onderzoek 7

Objectieve meting van de scheerefficiëntie van ‘Braun Series 9’ en ‘Remington HyperFlex Pro XR1370’ (testnummer: 217_CS_413S)

Doel van de test:

Objectieve vergelijking hoe efficiënt de testapparaten een 3-dagenbaard verwijderen.

Testomschrijving:

Plaats: CPRC (Consumer & Product Research Center) in Kronberg
Test uitgevoerd door: Marktforschungsagentur SEICKEL, Frankfurt
Tijdsperiode: 14-11-2013 to 26-11-2013
Proefpersonen: 24 mannen die zijn gekozen op basis van de volgende criteria:
Mannen met een leeftijd tussen de 22 en 49 jaar, zonder baard, die zich ten minste vijf keer per week droog scheren en thuis een scheerapparaat gebruiken dat niet ouder is dan vier jaar en een nieuwprijs heeft van ten minste 150 euro. De proefpersonen werden zo verdeeld dat 50% een gebruiker was van een roterend scheersysteem en 50% van een oscillerend scheersysteem, aangezien één van de te vergelijken scheerapparaten gebruikmaakt van een roterend scheersysteem (‘Remington HyperFlex Pro’) en één van een oscillerend scheersysteem (‘Braun Series 9’). De test werd uitgevoerd op een 3-dagenbaard.
Meetmethode: Er werden foto's genomen van de gezichtshuid met behulp van een vergrootglas vóór het scheren en na een voorafbepaalde scheertijd. Het aantal haartjes en de zichtbare lengte van de haartjes, van bovenaf bekeken, werden automatisch vastgesteld door het meetsysteem.
Meetparameters: De verwijdering van een 3-dagenbaard werd gemeten tijdens het scheren. De meetwaarde is de som van alle gemeten haarlengten. Wanneer een scheerbeurt efficiënter is, blijven er kortere en minder haartjes achter na een gelijke scheertijd; de meetwaarde neemt met grotere mate af. Dit is gelijk aan de visuele waarneming van de gebruiker. De resultaten voor beide testapparaten worden statistisch vergeleken met de testgroep.
Testontwerp: De scheertesten werden uitgevoerd onder toezicht van een testmanager van het bedrijf Seickel en de testmanager voerde de metingen uit in het testcentrum. Het scheren gebeurde met een split-facemethode. Dit houdt in dat de ene helft van het gezicht met de ‘Braun Series 9’ werd geschoren en de andere helft met de ‘Remington HyperFlex Pro’. De volgende testdag werden de scheerapparaten omgewisseld en werden ze beide op de andere helft van het gezicht gebruikt. De scheerbeurten werden na 15 seconden en na 45 seconden onderbroken voor een meting.
Resultaten: ‘Braun Series 9’ verwijdert het haar van een 3-dagenbaard aanzienlijk efficiënter (vertrouwensniveau 95%) dan ‘Remington HyperFlex Pro’.