Cashback
Koop nu een deelnemende Braun shaver of IPL en ontvang tot max. €80 van je aankoopbedrag terug.

Cashback

Actievoorwaarden

Cashback Actie Braun

1. Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Procter & Gamble Nederland BV, Weena 505, 10B, 3013 AL Rotterdam (hierna: “P&G”) georganiseerde cashback actie (hierna: "deze Actie") en zijn te raadplegen op de website [https://www.braun.nl/nl-nl/promotions/cashback].

 2. Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

 3. Deze Actie begint op 1 april 2024 en eindigt op 30 juni 2024 en speelt zich uitsluitend af [bij de fysieke winkels en/of webwinkel van Amazon* / Blokker / Bol.com* / Coolblue / Electro World / Electronic Partner / Euronics / Expert / Kruidvat / Makro / Media Markt / Obbink / Pleinshoppen / United Retail / Wehkamp / uw lokale vakhandelaar in Nederland. *Aanbieding niet geldig op producten gekocht bij derde partijen van online handelaars.

 4. P&G is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat P&G en/of de leverancier daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.

 5. Op deze Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de verwerende partij.

 6. Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze Actie en worden na afloop van deze Actie verwijderd (zie ook 6.1).

2. Voorwaarden

 1. Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die in het bezit te zijn van een rekeningnummer in Nederland.

 2. Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.

 3. Voor deelname geldt een aankoopverplichting van één van de deelnemende producten opgelijst onder 7.1.

 4. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere (kortings)acties van Braun. Het recht op de [‘Niet Tevreden, Geld Terug’/cashback] garantie vervalt bij deelname aan deze Actie.

 5. Eén deelname per huishouden (zelfde naam en/of zelfde adres en/of zelfde e-mailadres en/of zelfde bankrekeningnummer).

 6. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. P&G is niet verantwoordelijk voor enige schade die volgt uit het doorgeven van incorrecte informatie.

 7. P&G is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.

 8. U bent verplicht uw originele aankoopbewijs te bewaren tot het einde van de Actie.

 9. P&G en/of de leverancier zijn te allen tijde gerechtigd uw aankoopbewijs op te vragen om uw aankoop te controleren. Dit kan gebeuren bij vermoeden van fraude of puur steekproefsgewijs. Kunt u dit aankoopbewijs niet overleggen dan wordt u automatisch uitgesloten van deelname en ontvangt u geen terugbetaling.

 10. P&G is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit deelname aan deze Actie.

3. Hoe deelnemen?

 1. Koop tussen 1 april 2024 00:00uur en 30 juni 2024 23:59 uur één van de deelnemende producten opgelijst onder 7.1. Bewaar uw kassabon waarop de aankoop vermeld staat.

 2. Ga naar https://www.braun.nl/nl-nl/promotions/cashback en vul het online formulier in.

 3. Scan de originele kassabon & streepjes-code van de verpakking in en upload deze samen met het formulier vóór 15 juli 2024 op https://www.braun.nl/nl-nl/promotions/cashback.

 4. Voldoet uw kassabon aan de voorwaarden dan ontvangt u het betreffende cashbackbedrag van één product. Inzendingen na 15 juli 2024 worden niet meer in behandeling genomen.

4. Terugbetaling

 1. Indien u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u binnen de 6 weken het betreffende cashbackbedrag terug op uw rekening. Voldoet u niet aan de voorwaarden of is uw aanvraag onvolledig, dan komt u niet in aanmerking voor terugbetaling. U ontvangt hierover geen bericht.

 2. Met een geldige kassabon kunt u 1 terugbetaling aanvragen. Het vaker uploaden van dezelfde kassabon is zinloos.

5. Vragen en opmerkingen

 1. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actievoorwaarden of de terugbetaling van deze Actie kunt u bellen: van maandag t/m vrijdag van 08u30 tot 13u00 met het gratis nummer 00800 - 44 66 77 88 of een mail sturen naar: braun@promolife.be.

6. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Procter & Gamble Nederland BV is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zij zal de gegevens die u met haar deelt verwerken in lijn met haar privacybeleid, met het doel om u de terugbetaling te verstrekken die u heeft aangevraagd en om u, met uw toestemming, emails, aanbiedingen en kortingsbonnen met betrekking tot vertrouwde P&G merken (zie https://us.pg.com/brands/ voor een overzicht van onze merken) toe te sturen. Voor deze doeleinden kan P&G uw persoonsgegevens delen met andere P&G entiteiten en derde partijen die handelen in naam van P&G en kan zij, in dit kader, uw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie. Uw gegevens zullen steeds van adequate bescherming en garanties genieten. U kan uw recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van gegevens, verzet of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die P&G over u heeft, uitoefenen, uw toestemming intrekken of uw voorkeuren en abonnementen wijzigen door contact op te nemen met Procter & Gamble Nederland B.V., T.a.v Consumentenservice, Postbus 1345, 3000 BH Rotterdam. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Om onze communicatie beter op uw interesses af te stemmen, combineren we de gegevens die u hierboven opgeeft met andere gegevens die we mogelijk over u hebben verzameld uit verschillende bronnen en bij derde partijen. U vindt ons gehele Privacybeleid, inclusief meer informatie over uw rechten in verband met gegevensbescherming en hoe u deze kan uitoefenen online op https://www.pg.com/privacy/dutch/privacy_statement.shtml.

7. Deelnemende producten

 1. De volgende producten nemen delen aan de Actie:

  Reeks                             Cashback bedrag

  Scheerapparaat
  Series 7                          € 30,00
  Series 8                          € 40,00
  Series 9                          € 50,00

  Lichtontharing IPL
  Silk-expert Pro 5      € 60,00
  Skin i-expert IPL7   € 80,00

Braun

Voor scheerapparaten

Braun

Voor lichtontharing

Beheer cookies